Klachten en Suggesties

Wij hechten veel waarde aan onze kwaliteit van dienstverlening, mocht u een klacht of een suggestie hebben over de praktijk of deze website dan kunt u deze middels het Formulier via onderstaande link melden